บันไดเหล็กในบ้าน

รูป 1 บันไดเหล็กในบ้าน

ไอเดียดีมั้ย ไปหาเก็บมาจากไหนดี

รูป 2 บันไดเหล็กในบ้านรูป 3 บันไดเหล็กในบ้าน